Soul koncept

Da li lako odgovorite na pitanje ko ste?

Kada je trebalo da opišem sebe, ja to nisam umela. Zašto?

Mi imamo određenu sliku o sebi. Ona može da bude svetla i jasna, ali i pesimistična, nesigurna i mutna. Ona zavisi od koncepta koji stvaramo o sebi, koji negujemo i koji živimo.

Soul Concept se bavi tom slikom,  na svim nivoima – telesnom, mentalnom, emotivnom i duhovnom.

Soul Concept se odvija kroz yogu, savetovanje, terapiju i masažu.  Tako prolazimo kroz sve nivoe svog bića i možemo da dođemo do središta, do duše.

Svako se u svom ritmu, na svoj način, svojom putanjom kreće kroz proces promene. Meni je trebalo 10 godina rada na sebi i učenja da dođem do Soul Concepta.

Okvir programa je isti za sve, ali je prilagođen svakom pojedinačno. Pri prvom susretu trudim se da otkrijem koliki kapacitet za promenu osoba ima i na čemu želi da radi.

To mogu biti:

Anksioznost  i napadi panike,

Prevazilaženje stresnih situacija,

Ravnoteža uma, duha i tela – unapređenje psihofizičkog zdravlja,

Prevazilaženje i otklanjanje telesnih blokada i mišićnih tenzija,

Postavljanje ciljeva u različitim oblastima života,

Buđenje autentične ličnosti i kreativnosti,

Razvoj bazičnih sposobnosti za obradu emocija koji pomažu poboljšanju partnerskih odnosa i komunikacije.

Soul Concept nije za svakoga.

On je za one dovoljno hrabre da rade na sebi i dovoljno uplašene da znaju da imaju na čemu da rade.

Za one koji uvek misle da su drugi bolji od njih, a duboko u sebi znaju da imaju mnogo da ponude.

Za one koji su u frci, gužvi i panici čak i kada odluče da treba da se odmore, jer se i opuštenost može naučiti.

Soul

Oseti Soul Concept

Prijavi se i budi u toku sa rasporedom, novim radionicama i programima.
Budite otvoreni i za iznenađenja i ljubav koje volim da delim putem pisama.
Marta